Stromboli

Regular Boli

Ham, Salami, Sausage, Cheese, Sauce
Sm: 7.50 Med: 9.95 Lg: 13.00

Steak Boli

Steak, Cheese, Sauce
Sm: 8.50 Med: 10.95 Lg: 15.99

Veggie Boli

Mushrooms, Onion, Green Pepper, Tomato, Broccoli, Cheese, Sauce
Sm: 7.50 Med: 10.95 Lg: 13.00

Pepperoni & Cheese Boli

Sm: 7.50 Med: 9.95 Lg: 13.00

Ham & Cheese Boli

Sm: 7.50 Med: 9.95 Lg: 13.00

Meat Lover's Boli

Sm: 8.50 Med: 10.95 Lg: 15.99

Chicken & Broccoli Boli

Chicken, Broccoli, Cheese
Sm: 8.50 Med: 10.95 Lg: 15.99

Iggy Boli

Cheddar, Mozzarella, Onion, Mushroom, Sausage, Bacon
Sm: 8.50 Med: 10.95 Lg: 15.99

Western Boli

Grilled Chicken, BBQ Sauce, Bacon and Mozzarella Cheese
Sm: 8.50 Med: 10.95 Lg: 15.99

Chicken Ranch Boli

Grilled Chicken, Ranch Dressing and Mozzarella Cheese
Sm: 8.50 Med: 10.95 Lg: 15.99

Special Boli

Ham, Cheese, Salami, Pepperoni, Sausage, Mushroom, Green Peppers, Onion, Hamburger, Sauce, Cheese
Sm: 8.50 Med: 11.95 Lg: 15.99